Işitme hasarı – kulağın dejeneratif ve vasküler hastalıkları

Dejeneratif damar hastalıkları, beynin belirli alanlara olan anormal kan akımı içinde, semptomları etkilenen merkezleri bağlıdır, geçici iskemik sağırlık ile meydana gelir. Tanı bir tarayıcı ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak yapılır ve tedavi bir nörolog tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdaki hastalıklardan dolayı işitme hasarı oluşabilir:

Orta kulağın hastalığı: Östaki borusunun disfonksiyonu, seröz otit, barotravma, otoskleroz, timpanoskleroz.

İç kulak hastalıkları: iç kulakta ani sağırlık, immünolojik veya genetik hasar, ototoksik ilaçlar. Genellikle kan yoluyla kendisine gelen enfeksiyon, neden olduğu akut ve kronik orta kulak iltihabı, salgın ya da belirli bir menenjit, organizmanın, viral zehirlenme araştırmaların bir komplikasyonu.

Labirentit – işitme ve vestibüler rahatsızlıklarla kendini gösteren iç kulağın labirentinin enflamatuar bir hastalığıdır. Enflamatuar süreçler, sıklıkla arızasına yol açan tonsil labirenti etkiler.

Seröz labirentit – akut otitisli toksinler özellikle kışın ateşte iç kulağa filizlendiğinde ortaya çıkar. Bir inflamatuar süreç gelişir, duyarlılığı ve duyumu etkiler.

Hastaların klinik semptomları, iç kulak – işitsel ve vestibüler olmak üzere iki analizörün değişken dereceleri ile belirlenir. Şiddetleri enfeksiyonun nasıl geçtiğine, gelişen inflamatuar sürecin şiddetine ve labirentin beyin yapıları ile kompleks sinir yansıma ilişkilerine bağlıdır. Enfeksiyondan hemen sonra, labirent tahrişi belirtileri ile şiddetli bir reaksiyon gelişir ve işlevi engellenir.

Çalışmalar X-ışını ve kranial-beyin sinirlerini içerir.

Tedavi, şiddetli radikal trepanasyon vakaları olan, iç kulağın labirentindeki enfeksiyöz salgının düzelmesiyle, durumun ciddiyetine bağlıdır.

Randevu saati al
Hızlı iletişim
Hastaneler, ekipler ve cihazlarla ilgili daha fazla bilgi almak için bize
+359 895 77 08 69
numaralı hattan ulaşın
Nerede tedavi olmak isterdiniz?
Yorum yok

Yorum Yaz

Pin It on Pinterest

Shares
Share This