HİSTOPATOLOJİK ÇALIŞMALAR NEDİR?

Klinik onkolojide histopatolojik incelemeler, biyopsi veya diğer cerrahi girişimlerle elde edilen tümörden türetilen dokuların mikroskopik gözlem ve analizi için çeşitli yaklaşımları içerir. Patolojik raporlar, kanserin evresini teşhis etmek ve tanımlamak ve tedavi seçeneklerini seçmek için önemli bir rol oynamaktadır.

NEDEN VE İHTİYAÇ İKİNCİ BİR İKİNCİ İHTİYAÇ VAR MI?

Analizlerin özgüllüğünden dolayı, histopatolojik incelemeler görsel gözlemlere dayanmakta ve patologların sübjektif değerlendirmelerine büyük ölçüde bağlı olmaktadır. Bu alandaki çok yaygın yanlışlıkların sebebi ve sonraki yanlış teşhis de budur. Uzmanlar, olası bir hata tedavi seçimini etkileyebileceğinden, teşhis ve tedavi planını doğrulamak için ikinci bir patoloğa geçmeyi önerirler.

YENİLENMİŞ ALMAN PATOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ İKİNCİ RAPORU

HM Genomix, histopatolojik değerlendirmede ikinci bir görüş için histopatolojik inceleme sağlayabilir. Çalışma, Bayreuth, Almanya’daki Klinik Patoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Michael Fieet tarafından gerçekleştirilmiştir.

Deney, bir tümör bloğu veya kalıcı bir mikroskobik preparat üzerinde gerçekleştirilir. Fiyat, histolojik değerlendirmeyi, numunenin taşınmasını ve çalışmanın sonuçlarının orijinal ve Bulgar dilinde sunulmasını içermektedir. Bu değer, tümör hastalığının tipine ve uygulanan metotlara göre değişir.

Randevu saati al
Hızlı iletişim
Hastaneler, ekipler ve cihazlarla ilgili daha fazla bilgi almak için bize
+359 895 77 08 69
numaralı hattan ulaşın
Nerede tedavi olmak isterdiniz?
Yorum yok

Yorum Yaz

Pin It on Pinterest

Shares
Share This